За контакти

адрес: п.к. 9700 гр. Шумен, ул. "Презвитер Григорий" № 6А
телефон/Fax: 054 980901
мобилни телефони 089 8508010, 089 8508012, 089 9993331

ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН КОД: 127577696

IBAN: BG15PRCB92301003714220

BIC: PRCBBGSF ПРИ ПРОКРЕДИТ БАНК БЪЛГАРИЯ АД

РЕГИСТРИРАНО ПО Ф. Д. № 155/04 Г. НА ШУМЕНСКИЯ ОКРЪЖЕН СЪД
e-mails: office@comexnet.eu | georgiev@comexnet.eu